Helsingin metsät


Jätä kommentti

Järjestöt haluavat helsinkiläisen lähiluonnon säilyvän yleiskaavassa

Perjantaina 13.2. pidetyssä tilaisuudessa järjestöt julkistivat lausumansa yleiskaavasta ja sen vaikutuksista luontoalueisiin. Julkilausuman mukaan Helsingin yleiskaavaluonnoksen toteutuminen merkitsee pääkaupungin luonnon keskeisten arvojen menettämistä. Metsät ja meri ovat Helsingin rikkaus nyt ja tulevaisuudessa.

Julkistustilaisuus oli hyvin suosittu ja paikalla oli yli 40 lähiluonnostaan huolestunutta asukasta, virkamiestä ja poliittikkoa. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy)Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, Luonto-Liitto, Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry (LUP) ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

”Helsinkiläiset metsät ovat poikkeuksellisen laadukkaita”, kuvailee arvometsäkartoitusta tekemässä ollut Olli Manninen. ”Se johtuu pitkälti siitä että niitä ei ole käsitelty talousmetsinä”. Yleisökysymykseen metropolialueesta Manninen kommentoi että ”Espoossa ja Vantaalla asiat on hoidettu paljon paremmin ja luonnonsuojelu on paremmalla tolalla”.

Yleiskaavaluonnos hävittäisi jopa kolmanneksen kaava-alueen metsistä, 1 900 hehtaaria ja kaikkiaan 22 prosenttia viheralueista. Erityisen vakavaa on, että monet rakennettaviksi esitetyt metsäalueet ovat juuri niitä, jotka järjestöjen arvometsäkartoituksessa todettiin säilyttämisen arvoisiksi.

”Kaupungin kehittäminen tulee tapahtua luontoa kunnioittaen eli Helsingissä tulee säilyttää kaupunkimme arvokkaat ympäristöt – kasvupaineista huolimatta”, Tringan suojelusihteeri Hanna-Maija Kehvola painotti. ”Helsingissä on useita arvokkaita lintualueita jotka tulee merkitä kaavakarttaan”, hän toi esiin.

”Me helsinkiläiset luonnonsuojelijat olemme huolissamme mitä tapahtuu tulevaisuudessa jos näitä asioita ei ole sitovasti määritelty”, Helsyn puheenjohtaja Jarmo Nieminen kommentoi luontoalueiden epätarkkoja ja ei-sitovia kaavamerkintöjä. ”Teemakartoista tulee sähköistä jätepaperia heti sen jälkeen, kun itse yleiskaava ja sen kaavamääräykset ovat saaneet lainvoiman”, Nieminen sanoo painottaen että luontoalueille tulisi luoda selkeät kaavamääräykset lähiluonnon suojelemiseksi, ”Kaupunki on muutakin kuin asuntoja”.

Luontojärjestöt vaativat täydellistä luontoremonttia Helsingin uuteen yleiskaavaehdotukseen lähiluonnon ja monimuotoisten arvoalueiden säästämiseksi. Helsingissä tarvitaan tulevaisuudessa todellista tiivistämistä eli jo rakennettujen alueiden rakentamisen tehostamista, eikä levittäytymistä läheisille virkistysalueille.

Luontojärjestöjen julkilausuma yleiskaavasta 13.2.2015 

Kartta yleiskaavan uhkaamista luontoalueista

Lisätietoja

Helsyn puheenjohtaja Jarmo Nieminen: 045 656 7542, jarmo.nieminen@santahamina.fi

Tringan suojelusihteeri Hanna-Maija Kehvola: 040 767 1202, suojelusihteeri@tringa.fi

Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander: 045 117 9610, lauri.kajander@luontoliitto.fi

SLL Uudenmaan piirin luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola: 045 652 1974, keijo.savola@gmail.com

SLL Uudenmaan piirin puheenjohtaja Sirkku Manninen: 040 563 1546, sirkku.manninen@ helsinki.fi

IMG_5243