Helsingin metsät


Jätä kommentti

Järjestöt haluavat helsinkiläisen lähiluonnon säilyvän yleiskaavassa

Perjantaina 13.2. pidetyssä tilaisuudessa järjestöt julkistivat lausumansa yleiskaavasta ja sen vaikutuksista luontoalueisiin. Julkilausuman mukaan Helsingin yleiskaavaluonnoksen toteutuminen merkitsee pääkaupungin luonnon keskeisten arvojen menettämistä. Metsät ja meri ovat Helsingin rikkaus nyt ja tulevaisuudessa.

Julkistustilaisuus oli hyvin suosittu ja paikalla oli yli 40 lähiluonnostaan huolestunutta asukasta, virkamiestä ja poliittikkoa. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy)Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, Luonto-Liitto, Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry (LUP) ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

”Helsinkiläiset metsät ovat poikkeuksellisen laadukkaita”, kuvailee arvometsäkartoitusta tekemässä ollut Olli Manninen. ”Se johtuu pitkälti siitä että niitä ei ole käsitelty talousmetsinä”. Yleisökysymykseen metropolialueesta Manninen kommentoi että ”Espoossa ja Vantaalla asiat on hoidettu paljon paremmin ja luonnonsuojelu on paremmalla tolalla”.

Yleiskaavaluonnos hävittäisi jopa kolmanneksen kaava-alueen metsistä, 1 900 hehtaaria ja kaikkiaan 22 prosenttia viheralueista. Erityisen vakavaa on, että monet rakennettaviksi esitetyt metsäalueet ovat juuri niitä, jotka järjestöjen arvometsäkartoituksessa todettiin säilyttämisen arvoisiksi.

”Kaupungin kehittäminen tulee tapahtua luontoa kunnioittaen eli Helsingissä tulee säilyttää kaupunkimme arvokkaat ympäristöt – kasvupaineista huolimatta”, Tringan suojelusihteeri Hanna-Maija Kehvola painotti. ”Helsingissä on useita arvokkaita lintualueita jotka tulee merkitä kaavakarttaan”, hän toi esiin.

”Me helsinkiläiset luonnonsuojelijat olemme huolissamme mitä tapahtuu tulevaisuudessa jos näitä asioita ei ole sitovasti määritelty”, Helsyn puheenjohtaja Jarmo Nieminen kommentoi luontoalueiden epätarkkoja ja ei-sitovia kaavamerkintöjä. ”Teemakartoista tulee sähköistä jätepaperia heti sen jälkeen, kun itse yleiskaava ja sen kaavamääräykset ovat saaneet lainvoiman”, Nieminen sanoo painottaen että luontoalueille tulisi luoda selkeät kaavamääräykset lähiluonnon suojelemiseksi, ”Kaupunki on muutakin kuin asuntoja”.

Luontojärjestöt vaativat täydellistä luontoremonttia Helsingin uuteen yleiskaavaehdotukseen lähiluonnon ja monimuotoisten arvoalueiden säästämiseksi. Helsingissä tarvitaan tulevaisuudessa todellista tiivistämistä eli jo rakennettujen alueiden rakentamisen tehostamista, eikä levittäytymistä läheisille virkistysalueille.

Luontojärjestöjen julkilausuma yleiskaavasta 13.2.2015 

Kartta yleiskaavan uhkaamista luontoalueista

Lisätietoja

Helsyn puheenjohtaja Jarmo Nieminen: 045 656 7542, jarmo.nieminen@santahamina.fi

Tringan suojelusihteeri Hanna-Maija Kehvola: 040 767 1202, suojelusihteeri@tringa.fi

Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander: 045 117 9610, lauri.kajander@luontoliitto.fi

SLL Uudenmaan piirin luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola: 045 652 1974, keijo.savola@gmail.com

SLL Uudenmaan piirin puheenjohtaja Sirkku Manninen: 040 563 1546, sirkku.manninen@ helsinki.fi

IMG_5243


Jätä kommentti

Östersundomin kaavaehdotus uhkaa linnustoa

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tiedottavat 22.10.2014

Östersundomin osayleiskaavan Natura-arviointi ajaa kaavan uuteen valmisteluun

Luontojärjestöt pitävät hyvänä sitä, että Östersundomin osayleiskaavaehdotus ja sen Natura 2000 -arviointi tuodaan julkiseen keskusteluun. Umpikujaan ajautuneen kaavaehdotuksen ottaminen poliittiseen käsittelyyn tarjonnee mahdollisuuden saattaa kaava lailliselle, kantavalle pohjalle.

”On mielenkiintoista, että kaavoittajat ovat tuomassa poliittiseen käsittelyyn kaavaehdotusta, jonka Natura-arvio tosiasiassa estää kaavan eteen päin viemisen esitetyssä muodossa. Natura-arviointi osoittaa kaavaehdotuksen heikentävän merkittävästi Natura-arvoja, vaikka kaavaesitystä onkin hieman korjattu aiemmasta”, toteaa Ursula Immonen Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

c Ismo Tuormaa

c Ismo Tuormaa

”Luonnonsuojelulaki on tässä asiassa selkeä. Natura-alueen heikentäminen on mahdollista poikkeusmenettelyllä, mikäli hanke on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Östersundomin kaavan Natura-alueita heikentävät maankäyttöratkaisut eivät täytä kumpaakaan poikkeusluvan kriteeriä. Vaihtoehtoisia rakentamismahdollisuuksia on eikä halua rakentaa ranta-alueille voi pitää yleisen edun kannalta pakottavana syynä”.

”Tällaisen kaavaesityksen vieminen eteenpäin merkitsisi koko Östersundomin kaavoituksen juuttumista monivuotisiin valitusprosesseihin, joiden ennuste on kaavan kannalta huono. Tämä ei ole järkevä tapa edetä”, pohtii Immonen.

”Kaavan tuominen julki kriittisestä Natura-arviosta piittaamatta antaa vaikutelman siitä, että halutaan siirtää vastuu kaavan merkittävästä muuttamisesta suojelevaan suuntaan kaavoittajilta poliitikoille.”

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksessä luotetaan siihen, että kaavaehdotus laitetaan pienen poliittisen harkinnan jälkeen uuteen valmisteluun. Hyvän mallin lailliselle kaavalle tarjoaa luontojärjestöjen varjokaavaesitys vuodelta 2013. Se mahdollistaa merkittävän rakentamisen Natura-alueita ja muita luonnonsuojelun kannalta keskeisiä alueita heikentämättä”, muistuttaa Immonen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys

Järjestöjen vaihtoehtokaava: Varjokaava -sivusto ->

Östersundomin kaavaehdotus ->

Lisätiedot:

Ursula Immonen, p. 044 258 0598, SLL:n Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja


1 kommentti

Allekirjoita adressi Helsingin metsien puolesta

”Mitään todellista pakkoa rakentaa arvokkaille luonto- ja virkistysalueille ei ole. Kestävämpiä ratkaisuja löytyy muun muassa jo rakennettujen alueiden aidosta tiivistämisestä, korkeammasta rakentamisesta, liikenneväylien varsien ja teollisuusalueiden tehokkaammasta käyttöönotosta sekä siitä, että lopultakin luovutaan pientalojen levittämisestä säilyneille virkistysalueille,” kommentoi toinen hankkeen pääkoordinaattoreista, Olli Manninen.

Adressi Helsingin arvometsien puolesta ->

Luontojärjestöt ovat kartoittaneet Helsingin arvometsiä ja laajempia luonto- ja virkistysalueita sekä tehneet esityksen niiden turvaamisesta säilyttävillä ja suojelevilla kaavamerkinnöillä Helsingin uudessa yleiskaavassa ja asemakaavoituksessa. Esityksessä todetaan, että rakentamiselle on löydettävissä kestävämpiä ratkaisuja kuin kaupunkirakenteen levittäminen luontoalueille.


2 kommenttia

Luontojärjestöiltä mittava esitys Helsingin arvometsien säilyttämiseksi

Tiedote 17.6.2014

Luonnonsuojelujärjestöt ovat viime vuosina keränneet tietoja Helsingin alueen suojelullisesti arvokkaista metsäalueista. Tiedonkeruu on nyt saatu valmiiksi ja aineistot sekä niihin liittyvä viiden luontojärjestön aloite on toimitettu Helsingin kaupungille sekä Helsingin valtuutetuille. Aloitteessa ovat mukana Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa, Luonto-Liitto, Luonto-Liiton Uudenmaan piiri sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.

Kaupungille jätettyyn aloitteeseen sisältyy joukko kaupungin eri virastoille esitettäviä suojelu- ja turvaamistoimenpiteitä. Keskeisintä on arvometsien sekä laajempien luonto- ja virkistysalueiden osoittaminen säilyttävillä ja suojelevilla kaavamerkinnöillä Helsingin uudessa yleiskaavassa sekä asemakaavoituksessa.

Toinen hankkeen pääkoordinaattoreista Olli Manninen toivoo, että aineistoilla olisi erityistä vaikutusta parhaillaan työn alla olevaan Helsingin yleiskaavaan.

”Mitään todellista pakkoa rakentaa arvokkaille luonto- ja virkistysalueille ei ole. Kestävämpiä ratkaisuja löytyy muun muassa jo rakennettujen alueiden aidosta tiivistämisestä, korkeammasta rakentamisesta, liikenneväylien varsien ja teollisuusalueiden tehokkaammasta käyttöönotosta sekä siitä, että lopultakin luovutaan pientalojen levittämisestä säilyneille virkistysalueille.”

Esityksestä löytyy runsaasti sopivia kohteita myös lakisääteisiksi suojelualueiksi sekä Helsingin metsäisten suojelualueiden verkostoon, joka on valtuustoaloitteen pohjalta päätetty toteuttaa. Alueilla tulisi lisäksi kiinnittää erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja välttää ylimitoitettuja metsänhoitotoimia.

Aineistot julkaistaan kahtena karttana. Arvometsät -kartalle on koottu 214 metsää, joilla on paikallista, maakunnallista tai muutaman kohteen osalta jopa valtakunnallista suojelumerkitystä. Laajojen luonto- ja virkistysalueiden kartalle on puolestaan rajattu yli 20 hehtaarin kokoiset, Helsingin oloissa laajat metsävaltaiset luonto- ja virkistysalueet. Näitä on yhteensä 30 kappaletta.

Mahdollisimman luonnontilaisten metsäalueiden sekä laajempien luonto- ja virkistysalueiden säilyttäminen palvelee järjestöjen mielestä myös Helsingin kaupungin hallittua kasvua. Luontaiset metsä- ja ranta-alueet ovat olennainen osa Helsingin identiteettiä. Ne myös lisäävät asukkaiden viihtymistä tarjoten luontokokemuksia sekä monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa, rentoutua ja hiljentyä.

Lisätietoja:

Keijo Savola

Suojeluasiantuntija

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

keijo.savola@gmail.com

p. 045 652 1974

 

Olli Manninen

Luontokartoittaja

Luonto-Liitto

ollimanninen@yahoo.se

p. 050 5940429